Aktualności Galeria zdjęć Autobus szkolny Biuletyn Informacji Publicznej Dziennik elektroniczny ERASMUS+ Historia Złotorii Informacje dla rodziców Instytucje pomocowe Jadłospis Kalendarz roku szkolnego Konsultacje indywidualne z rodzicami Książki naszych marzeń Logopeda Plan lekcji Podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2023/2024 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Procedury COVID-19 Programy dydaktyczne Rada Rodziców Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 RODO Sukcesy uczniów Świetlica szkolna Złotoryjka Kontakt
Logopeda

Zadania logopedy:

 

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

·        diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

·        prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców               w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

·        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

·        wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

·        podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy (pogadanki dla rodziców; konsultacje logopedyczne)

 

 

 

Zadania rodziców:

 

Ważną rolę w procesie terapii logopedycznej odgrywają rodzice, którzy:

 

·        zobowiązują się dbać o regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach i przynoszenie zeszytów;

·        zgodnie ze wskazówkami logopedy wykonują ćwiczenia z dzieckiem w domu;

·        jeśli zajdzie taka potrzeba, zadbają o konsultację z lekarzem specjalistą (laryngolog, audiolog, foniatra, neurolog, ortodonta) i poinformują logopedę o wynikach badań;

·        regularnie konsultują się z logopedą;

 

 

Rezultaty terapii logopedycznej uzależnione są w bardzo dużym stopniu od:
-  Zaangażowania rodziców;
-  Motywacji i systematyczności ćwiczeń;

 

 

 

Zapraszam rodziców do częstych kontaktów z logopedą.

Zawsze wtedy, kiedy chcą podzielić się ważnymi informacjami o swoich dzieciach, gdy mają wątpliwości dotyczące pracy nad mową z dzieckiem w domu, gdy chcą uzyskać informacje dotyczące postępów w terapii dziecka.

 

Magda Jaworska